Správa majetku

Od 1. ledna 2014 začal v České republice platit nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který zavedl do českého právního řádu institut svěřenství coby správy cizího majetku.

Specifickým druhem správy majetku je svěřenský fond, který umožňuje fyzickým nebo právnickým osobám vyčlenit z jejich majetku určitou jeho část, která poté bude spravována způsobem a subjekty určenými při založení tohoto fondu.

 

V praxi se nejčastěji bude jednat o:

 

  1. Svěřenské fondy založené pro správu rodinného majetku

 

Svěřenský fond je v zahraničí velice často využíván jako nástroj pro zachování a správu rodinného majetku. Fond může sloužit jak pro vyloučení často rigidních dědických pravidel, tak i pro zajištění správy majetku v případě nezletilých dětí apod.

V praxi lze očekávat, že fond bude používán v případech, kdy si rodiče přejí zajistit, že jejich majetek přejde po jejich smrti na děti, ale v souladu s přáním rodičů. V pravidlech upravujících fungování fondu bude možné stanovit, že po smrti rodičů jejich nezletilé dítě bude dostávat určitou část ze spravovaných peněz, bude například zajištěno jeho bydlení a další potřeby a až dovrší určitý věk, bude mu majetek ve stanovené hodnotě převeden.

 

  1. Svěřenské fondy založené za účelem správy majetku a zachování anonymity vlastnictví

 

Svěřenský fond nabízí dále celou řadu možností, jak upravit správu majetku a případně zachovat anonymní vlastnickou strukturu vlastnictví nemovitostí, popř. obchodních společností.

Svěřenský fond není evidován v žádných veřejných nebo neveřejných rejstřících, údaje o majetku fondu má pouze správce fondu, což je osoba, která vystupuje za fond navenek. Svěřenské fondy mohou vlastnit jak obchodní podíly společností s ručením omezeným, tak i akcie evropské nebo akciové společnosti.

V praxi to bude poté vypadat tak, že ve veřejném rejstříku obchodní společnosti nebo v katastru nemovitostí bude jako vlastník zapsán svěřenský správce (který bude mít u jeho jména dovětek „svěřenský správce“).

Svěřenský fond nabízí poté značnou míru flexibility úpravy způsobu, jak bude majetek spravován včetně možností výplaty zisku, který bude fond generovat.

 

V oblasti svěřenských fondů pro Vás zajistíme:

 

V případě, že máte zájem o více informací o svěřenských fondech, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poskytneme více informací o možnostech využití svěřenských fondů.