Svěřenské fondy, správa majetku

Co to je svěřenský fond?

 

Svěřenský fond je specifický druh správy majetku, který od 1. ledna 2014 umožňuje fyzickým nebo právnickým osobám vyčlenit z jejich majetku určitou jeho část, která poté bude spravována způsobem a subjekty určenými při založení tohoto fondu. Svěřenský fond není na rozdíl od obchodní korporace zapsán v žádném běžném rejstříku.

 

Jaké jsou náležitosti svěřenského fondu?

 

V praxi to znamená, že zakladatel fondu, tj. právnická nebo fyzická osoba písemnou smlouvou určí:

 

  1. majetek, který si přeje vložit do fondu
  2. správce fondu
  3. pravidla, podle kterých bude fond spravován

 

Pravidla fondu je poté třeba dále specifikovat ve speciálním dokumentu, který se nazývá statut svěřenského fondu, který poté slouží jako základní instrument, podle kterého fond funduje. Tento statut musí být sepsán ve formě notářského zápisu.

 

Co Vám v oblasti svěřenských fondů nabízíme:

 

Poskytneme Vám:

 

  1. vyhodnocení stávající situace a navržení vhodného řešení, případně s využitím svěřenských fondů
  2. přípravu zakládající smluvní dokumentace svěřenského fondu
  3. přípravu a zajištění sepisu statutu svěřenského fondu
  4. konzultace ohledně optimalizace využití svěřenského fondu, včetně právních a daňových dopadů

 

V případě, že máte zájem o více informací o svěřenských fondech, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poskytneme více informací o možnostech využití svěřenských fondů.