Audit účetní závěrky a ostatní auditorské služby

Usnadníme Vám Vaše podnikání tím, že pro Vás zpracujeme nejen statutární (tj. povinný) audit účetní závěrky či konsolidované účetní závěrky, ale i další auditorské služby. Těmi jsou například audit pohledávek a závazků pro účely následné kapitalizace do vlastního kapitálu nebo due diligence – hloubkový audit pro účely konkrétních obchodních transakcí (např. pro prodej společnosti, vklad podniku, fúze a jiné přeměny obchodních společností). Ve stejně širokém rozsahu jsme schopni pro Vás zajistit i veškeré auditorské služby na území Slovenské republiky.

Veškeré typy auditu provádíme v souladu s právními předpisy, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky a zároveň způsobem, který Vás co nejméně zatěžuje. Při plném zachování nezávislosti auditora se snažíme, aby námi prováděný audit byl vnímán klientem pozitivně, jako přínos, nikoli pouze jako další zákonem stanovená a Vámi draze zaplacená povinnost.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat a domluvte si s námi osobní schůzku na Vámi určeném místě za účelem seznámení se s možnostmi využití našich služeb a sestavení nezávazné cenové nabídky.